Hva gjør en sivilingeniør i vann- og miljøteknikk?

De fleste som er ferdigutdannet sivilingeniør i vann- og miljøteknikk vil jobbe som rådgivende ingeniører i konsulentfirmaer som blant annet Sweco, Norconsult, Asplan Viak, Rambøll, Multiconsult og Cowi, med arbeidsoppgaver innenfor alt fra rehabilitering av vann og avløpsnett til dimensjonering og planlegging av renseanlegg og pumpestasjoner.

Mange får også jobb som ledere for offentlige og private vann-/avløpsverk. Du kan bli prosjektleder for større utbyggingsprosjekter knyttet til vannforsyning eller avløp, eller du kan jobbe i statlig forvalting i departementer og direktorater (f.eks. i NVE og Norad). Både små og store kommuner har også stort behov for sivilingeniører innen vann- og miljøteknikk.

Noen velger å bli forskere på NIVA (Norsk institutt for vannforskning) eller professorer på universiteter. Du kan også jobbe med vann- og miljøproblemer i den 3.verden gjennom Norplan, EWB (ingeniøreruten grenser).

Til slutt kan det nevnes at sivilingeniørstudiet er meget allsidig og kunnskapen kan dermed også anvendes i arbeid innenfor andre ingeniørdisipliner.