Hva AquariÅs kan tilby deg?


Formålet med foreningen er å bidra positivt til vår egen utdanning gjennom å sørge for en faglig og inkluderende studiehverdag for alle som ønsker å være en del av AquariÅs.

  • Vi ønsker å ivareta studentenes fritidsinteresser og skape et godt sosialt miljø.
  • Vi vil bygge relasjoner mot næringslivet. AquariÅs ønsker å lage et felles nettverk blant studenter og aktuelle bedrifter, slik at vi lettere kan komme i kontakt med hverandre.
  • Vi er opptatt av at det skal lønne seg å ta master i vann- og miljøteknikk ved NMBU, derfor vil vi også i samarbeid med universitetet bistå i rekrutteringen av nye studenter.
  • Vi vil legge til rette for at alle vann- og miljøstudenter får fem fantastiske år på NMBU!