Student

Her er informasjon om linjeforeningen for deg som studerer Vann- og miljøteknikk

Student i AquariÅs

Som student i AquariÅs kan du vente deg et enormt bra studentmiljø! 

I løpet av et semester skjer det veldig mye sosialt innad i AquariÅs, men også mye på tvers av linjeforeningene i regi av oss. 

Dette gir deg en god mulighet å utvide ditt sosiale nettverk og bli kjent med mange nye folk.