Student

Her er informasjon om linjeforeningen for deg som studerer Vann og miljøteknikk

Student i AquariÅs

Som student i AquariÅs kan du vente deg et enormt bra studentmiljø. I løpet av et semester skjer det veldig mye sosialt innad i AquariÅs, men også mye sosialt på tvers av linjeforeningene i regi av AquariÅs. Dette gir deg en god mulighet å utvide ditt sosiale nettverk og bli kjent med mange nye folk. 


Grunnplan