Stillingsutlysninger


En mengde kommuner, konsulentselskaper og andre som jobber med VA utlyser stillinger til relevante sommerjobber. Her eller på vår interne Facebook-gruppe, legges det ut stillinger som våre samarbeidspartnere kommer til oss med. Har du/dere en sommerjobb eller fast ansettelse å tilby VA-studentene ta kontakt!

Send en mail til pr-ansvarlig på aquariaas@gmail.com, uavhengig om du/dere er samarbeidsparter eller ikke.