Våre samarbeidspartnere

Norges miljø- og biovitenskaplig universitet

NMBU er Norges største institusjon innen utdanning av VA sivilingeniører.

NMBUs forskningsmiljø jobber med teknologi, digitalisering og automatisering for verdiskapning i samfunnet. De utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Fakultet for realfag og teknologi er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU

Les mer her  

Teknikum

Teknikum er linjeforeningen for alle retningene ved Institutt for matematiske realfag og teknologi på NMBU. Linjeforeningen er en paraplyforening som omfatter alle retningene.

Les mer her

Norsk vannforening

Norsk vannforening dekke tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv

Les mer her

VA-yngre

VA-yngre ønsker å være et levende møtested for folk under 40 år. De har flere formelle og uformelle sammenkomster i løpet av året. De legger vekt på det sosiale og faglig felleskap. 

Les mer her

Asplan Viak

Asplan Viak er et norsk rådgivende plan-, ingeniør- og arkitektfirma. Firmaet har bakgrunn i to selskap etablert i 1958 og 1962.

Rådgivningstjenestene omfatter arkitektur, by- og arealplanlegging, bygg og anlegg, energi- og miljøteknikk, geomatikk, visualisering, landskapsarkitektur, samfunnsanalyse, samfunnsplanlegging, tekniske installasjoner og vann- og miljøteknikk.

Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan, og har over 1200 ansatte på 32 kontorer over hele Norge. I tillegg opererer selskapet i utlandet som Norplan.

Les mer her

Brødrene Dahl

Brødrene Dahl AS arbeider innenfor kundesegmentene VVS, VMT, INDUSTRI, MARINE, VANNKRAFT (Hywer) og SAMFERDSEL. Brødrene Dahl AS har bygget opp en landsdekkende organisasjon med nærhet til kundene som viktigste prinsipp.  De har 55 servicesentre og mer 1100 medarbeidere fordelt over hele landet.

Les mer her

Multiconsult

Multiconsult ASA er et ledende norsk ingeniør- og arkitekturselskap. Med 3200 høyt kompetente medarbeidere fordelt i sterke fagområder kan Multiconsult påta seg de mest komplekse prosjektene markedet har å tilby.

 Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Selskapet tilbyr multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer her

Norconsult

Norconsult er et rådgiverselskap som ønsker å bidra til å gjøre morgendagens samfunn litt bedre enn dagens. «Hver dag forbedrer vi hverdagen», sier vi. Gjennom bred fagkunnskap, nyskaping og innovasjon utvikler vi stadig mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. 

Les mer her

Oslo kommune - Vann og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten (VAV) er en etat i Oslo kommune under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. VAV sitt hovedmål er å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte. VAV er Norges ledende fagmiljø innen vann og avløp.

Les mer her

Rambøll

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø og Management consulting.

I Norge er vi 1600 medarbeidere fordelt på 15 kontorer. På verdensbasis har vi totalt 16 000 medarbeidere, lokalisert i 35 land.

Les mer her

SWECO

Sweco er Europas største arkitekt- og ingeniørselskap. Våre rådgivertjenester spenner bredt; fra store vann- og energiprosjekter, til effektive og miljøvennlige transportløsninger og utviklingen av byer og grønne områder.

Sweco er spredt over hele Nord-Europa og har kontorer i 13 land. Du finner oss i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Bulgaria, Polen, Tsjekkia, Tyskland, Nederland, Belgia og England.  

I dag jobber det 17 500 eksperter i Sweco-konsernet, og sammen løser vi oppgaver i over 70 land.

Les mer her

Biowater

Biowater Technology designer og utvikler neste generasjons teknologier og løsninger for det kommunale og industrielle avløpsrensemarkedet. De leverer neste generasjon av løsninger innen behandling av avløpsvann for å møte de økende globale endringene innen vannsparing og klimaendringer.

Les mer her

ViaNova

ViaNova har bred virksomhet innenfor samferdselssektoren. Deres oppdrag og prosjekter er innen planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur for samferdsel.

Les mer her