Om oss

Hvem er vi og hva gjør vi

Velkommen til linjeforeningen for vann- og miljøteknikk (AquariÅs) sin  nettside.

AquariÅs

Høsten 2010 besluttet en gjeng fra studieretningen Vann- og miljøteknikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) å danne en egen linjeforening. 

Formålet med foreningen er å påvirke vår egen utdanning ved å skape et godt miljø innad i linja, bygge faglige nettverk og oppfordre til bredere kontakt med næringslivet.

AquariÅs ønsker å lage et felles nettverk blant studenter og aktuelle bedrifter, slik at vi lettere kan komme i kontakt med hverandre. 

Vi er opptatt av at det skal lønne seg å ta master i Vann- og miljøteknikk ved NMBU, derfor vil vi også i samarbeid med universitetet bistå i rekrutteringen av nye studenter.

Om NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, kjent for mange som den tidligere landbrukshøyskolen avler ikke bare opp dyreakademikere og biologer, men også sivilingeniører. Faktisk er dette den raskest voksende faggruppen ved NMBU.

 Ingeniørstudentene har sin egen fakultetsbygning - Teknisk fakultet (TF). Innvendig kan TF skilte med topp moderne undervisningslokaler og en lesesal i kjelleren med tilhørende grupperom.

Universitetet har også et stort sosialt tilbud med foreninger, kor, idrettslag osv..